Reklāma

 

Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē

Karte ar piemiņas vietām Ropažu novadā un tā apkārtnē ir elektroniskā versija Anitas Martinsones brošūrai ar tādu pašu nosaukumu. Šajā kartē ir precizēta vairāku piemiņas vietu atrašanās un tās nesakrīt ar brošūrā sniegto informāciju.

Tekstu autori: Anita Martinsone, R. Pazare, J. Niedre. Izmantotas Anitas Martinsones fotogrāfijas.

Brošūras sagatavošanā izmantotie materiāli:
Brāļu kapu komitejas materiāli, Latvijas kara kapi LV reģistrs,
Lismanis Jānis. 1915. – 1920. gada kauju un kritušo Karavīru piemiņai. Rīga: 1999.
Ikšķiles novada Kultūras mantojuma centra «Tīnūžu muiža» materiāli

Bukleta izdevējs: Zaķumuižas pamatskolas vēstures entuziastu grupa ar biedrības «Ropažu partnerība» un Nīderlandes fonda KNHM atbalstu.

ISBN 978-9934-14-242-0


Digitālā brošūras versija lejuplādei: Anita Martinsone «Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē» (*.pdf)


Padalies ar citiem

Plus


Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē
Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē
Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē
Piemiņas vietas Ropažu novadā un tā apkārtnē


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.