Reklāma

 

Laikapstākļi Silakrogā un laika prognoze

Papildus var apskatīties arī operatīvo informāciju par meteoroloģisko situāciju Latvijā.


Publiskie un privātie objekti ciema teritorijā

Silakrogs,
Ropažu novads

Silakrogs ir ciems Pierīgā, Ropažu novadā. Silakrogs ir izvietojies meža vidū austrumos no Rīgas apvedceļa A4, uz dienvidiem no Lielās Juglas upes, 15 km attālumā no novada centra Ropažiem un 22 km no Rīgas centra.

Ciemata teritoriju veido izteikts reljefs, kulišu skati, kurus veido liels koku daudzums, plaši, atvērti skati ezera virzienā. Kontrasts starp augošiem kokiem un ezera plašumu; tuvu ūdens virsmai augošu koku atspulgs rada patīkamu, mierinošu sajūtu. Plašāk par Silezeru var uzzināt Ezeri.lv elektroniskajā datubāzē.

Apdzīvotā vieta izveidojusies pēckara gados kā Padomju armijas militārā pilsētiņa, kurā līdz 1993. gadam bija dislocēts 206. atsevišķais kadrētais sakaru pulks. Pirmās barakas pašreizējā Silakroga ciema teritorijā ir uzbūvētas 1968. gadā, bet intensīva būvniecība sākās 1986. gadā. Ciema dienvidrietumu nomalē atrodas Silezers. Silakrogā lielākā daļa dzīvojamās apbūves ir 4 līdz 5 stāvu paneļu dzīvojamās mājas (dažas pabeigtas jau pēc Padomju armijas aiziešanas, dažas joprojām nepabeigtas); Silakrogā darbojas vairāki rūpniecības uzņēmumi un veikali. Ciema teritorijā atrodas arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu krātuve.


Kartes

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Silakroga ciema topogrāfiskā karte.

Karšu izdevniecības «Jāņa Sēta» Silakroga ciema karte ar visu māju nosaukumiem.

OpenStreetMap lietotāju uzzīmētā Silakroga ciema karte.

Vēsturiska (1880. un 1905.–1906. gadi) Silakroga apkaimes Strādnieku armijas Ģenštāba (Топографические военные карты Генштаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)) topogrāfiskā karte, mērogs 1:50000.

1938. gada Rīgas un apkārtnes ASV armijas topogrāfiskā karte, mērogs 1:250000.

1982. gada Padomju armijas zīmētā Silakroga apkārtnes topogrāfiskā karte, mērogs 1:50000.

1982. gada zīmētā un 1984. gadā precizēta Padomju armijas Ģenštāba Rīgas un apkārtnes topogrāfiskā karte, mērogs 1:100000.

2003. gadā zīmētā (atjaunota 2011. gadā) Silakroga un Zaķumuižas meža orientēšanās karte, mērogs 1:10000.

2012. gada orientēšanās karte mežam uz rietumiem no Silakroga ciema kā arī pats Silakrogs, mērogs 1:10000.

2012. gada orientēšanās karte mežam starp Silakrogu un Lielo Juglu, mērogs 1:10000.

Izdevniecības «Jāņa Sēta» 2013. gadā sagatavotā Ropažu novada karte ar dabas un vēstures apskates vietām un velomaršrutiem.

2015. gada februārī piedāvātais Rail Baltica trases variants Silakroga apkaimē ietekmes uz vidi novērtējumam un zemes vienību robežas, mērogs 1:10000.


Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.