Reklāma

 

SIA «Galss Buss» sabiedriskā transporta kustības saraksts no Silakroga pieturas

Ropažu virzienā

6829 Rīga – Ropaži
6:30* 9:40Z 10:40 11:50 12:50Z* 14:40* 15:00** 15:40* 16:10** 16:40* 18:55* 19:40* 19:50** 20:30* 21:20 22:45 00:15

6830 Rīga – Juglas iecirknis
8:20 17:20

6831 Rīga – Kākciems
7:30 13:40 18:05* 18:30**

* — kursē tikai darba dienās
** — kursē tikai sestdienās, svētdienās un svētku dienās
Z — kursē līdz Zaķumuižai

Rīgas virzienā

6829 Ropaži – Rīga
5:50* 6:35 7:40 10:40 11:40 12:50 13:50* 15:40* 16:00** 16:40* 17:10** 17:40* 20:00* 20:50 22:15U

6830 Juglas iecirknis – Rīga
9:50 18:40

6831 Kākciems – Rīga
7:10* 8:45 14:55 19:25* 19:40**

* — kursē tikai darba dienās
** — kursē tikai sestdienās, svētdienās un svētku dienās
U — iebrauc Upeslejās, Saulriešos, Ulbrokā

Skolēnu autobuss uz Zaķumuižas pamatskolu*

No Silakroga uz Zaķumuižas pamatskolu
7:40

No Zaķumuižas pamatskolas uz Bajāriem, Silakrogu un Muceniekiem
16:00 18:30

* — 2014./2015. mācību gadā

Pašvaldības bezmaksas transports iedzīvotājiem*

No Silakroga uz Ropažiem
9:15

No Ropažiem uz Silakrogu
11:30

* — kursē katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā

 

 

Informācija apkopota no SIA «Galss Buss» mājaslapas, Ropažu novada mājaslapas publikācijām «Skolēnu autobusu kustības saraksts» un «Sabiedriskais transports Ropažu novadā».


Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.