Reklāma

 

Fotogrāfijas no Silakroga un apkaimes

Fotogrāfiju autore: Aksana Ikera

Silakrogs fotogrāfijas


Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas

Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas

Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas
Silakrogs fotogrāfijas

Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.