Reklāma

 

Ar Silakrogu saistītie dokumenti

Visi pieejamie vai vēsturiski saglabātie dokumenti, publikācijas, atskaites, projekti, plāni un cita informācija par Silakroga ciemu. Ja ir ar ko padalīties, sūti uz e-pastu info@silakrogs.lv.

Publiskās apspriešanas

2014. gada 17. jūlija Latvijas Republikas Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas atbildes vēstule par Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņa izbūvi Ziedu, Zaļā un Bērzu ielās publisko apspriešanu.

Novada biedrību 2014. gada 14. jūlija iesniegums un deputātu atbildes (arī no sarakstes pirms iesnieguma) par Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņa izbūvi Ziedu, Zaļā un Bērzu ielās ieceres publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu un iedzīvotājiem būtisku papildus atbilžu sniegšanu.

2013. gada 25. septembrī sāktā publiskā apspriešana par koģenerācijas stacijas būvniecību nekustamajā īpašumā «Silakrogs».

2012. gada 11. jūnijā sāktā publiskā apspriešana par mobilo sakaru torņa būvniecību Ropažu novada «Sileniekos».

Projekti un plānojumi

2012. gadā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauku inženieru fakultāres Ainavu arhitektūras un būvniecības katedras studentu sagatavotie priekšlikumi Silezera apkārtnes teritorijas attīstības priekšlikumi (vairāk par projektiem rakstā «Skatu tornis, šūpuļtīkli kokos, labiekārtota Silezera apkārtne un namu iekšpagalmi – studentu idejas Silakroga attīstībai».):
Ivans Burgarts «Silakroga ciema teritorijas attīstības priekšlikums»
Agnese Zeltiņa «Silakroga ciema teritorijas attīstības priekšlikums»
Kārlis Lūsis «Silakroga ciema teritorijas attīstības priekšlikums»

2011. gada 2. novembrī biedrības «Cits Silakrogs» izstrādātais bērnu rotaļu laukuma elementu izvietojuma projekts un 2012. gada jūlijā izveidotais bērnu laukuma izvietojums.

Vēsturiskas publikācijas presē par ciemu Silakrogs

laikraksts «Neatkarīgā Cīņa», 1994. gada 7. maijs, 5. lapaspuse, rubrika «Vide», raksts «Viņi aiziet. Objekti paliek».

laikraksts «Neatkarīgā Cīņa», 1994. gada 8. novembris, 3. lapaspuse, rubrika «Samezglojums», raksts «Armijas zemestrīce rada un posta».

Citi dokumenti
un sarakste ar pašvaldību

2014. gada 2. decembra novada biedrību iesniegums Ropažu novada pašvaldības policijai par dalību akcijā «Ar atstarotāju un dzīvs!».

2014. gada 28. oktobra biedrības «Cits Silakrogs» iesniegums Ropažu novada domes priekšsēdētājam Zugurdam Blauam un deputātiem par aktuāliem jautājumiem Silakroga ciemā.

2014. gada 30. jūlija deputātu iesniegums par informācijas sniegšanu par kapitālsabiedrībām kā arī SIA «Vilkme» un SIA «Ciemats» atbildes, ietver amatu aprakstus, izmaksātās algas par iepriekšējo periodu. Atbildes publicētas daļēji.

2014. gada 20. maija novada biedrību iesniegums par ceļu plānošanu novadā.

2014. gada 30. maijā novada iedzīvotāju iesniegtais protests ar 962 diviem parakstiem pret cūku mēslu glabātuves/izgāztuves izveidošanu Ropažu novadā. Kā arī Ropažu novada pašvaldības būvvaldes 2014. gada 13. maija sēdes protokols, kurā tika lemts par anaerobi pārstrādātu kūtsmēslu krātuves izveidi.

2014. gada 20. marta iesniegums par multifunkcionālā centra «Silakrogs» ēkas fasādi un 2014. gada 7. aprīlī pašvaldības sniegtā atbilde, kā arī 2014. gada 14. martā izstrādātie multifunkcionālā centra «Silakrogs» fasādes uzmetumi.

2014. gada 5. marta domes deputātes Renātes Gremzes pieprasījums Ropažu novada pašvaldībai par tai piederošo aizaugušo un piegružoto teritoriju aiz mājām Priedes 5 un Liedagi.

2014. gada 22. janvāra Ropažu novada domes priekšsēdētāja atbilde par ceļu kvalitāti un ceļu satiksmes drošību Silakroga ciemā.

2014. gada 6. janvāra iesniegums Ropažu pašvaldībai par pamesto teritoriju Meža ielā 1 aiz maksas autostāvvietas un veikala ciema centrā un pašvaldības izpilddirektora atbilde 2014. gada 17. janvārī.

Ropažu novada domes deputātes Renātes Gremzes 2013. gada 11. decembra iesniegums un domes priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra atbilde par gājēju ietves izveidošanu un sniega tīrīšanu Silakrogā no mājām Vinteri un Silavējš.

2013. gada 28. novembra iesniegums Ropažu novada domei par sabiedriskā transporta pieturvietas sakārtošanu un 2014. gada 10. janvārī saņemtā domes priekšsēdētāja atbilde.

2013. gada 26. novembra atbilde par pašvaldības plāniem Silezera apkārtnes labiekārtošanā 2014. gadā no Ropažu domes priekšsēdētāja.

2013. gada 5. novembra biedrības «Cits Silakrogs» iesniegumi Ropažu novada domes priekšsēdētājam un SIA «Rīgas pilsētbūvnieks» par publiskās slidotavas ierīkošanu Silakrogā un abu pušu atbildes.

2013. gada 5. novembra iesniegums Ropažu domes priekšsēdētājam Zigurdam Blauam par atbildes sniegšanu un neatbildētais iesniegums par peldvietas labiekārtošanu no biedrības «Cits Silakrogs» un domes priekšsēdētāja atbilde.

2013. gada 26. seprembra Ropažu domes priekšsēdētāja Zigurda Blausa atbilde par koģenerācijas stacijas būvniecību Silakroga ciemā.

2013. gada 24. septembra Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums Par grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā, ziņās par Zaķumuižas pamatskolu papildinot ar izglītības programmu īstenošanas vietu «Priedes–1»–1, Silakrogs, Ropažu novads.

2011. gada 2. martā uzsāktā sarakste ar pašvaldību, Ropažu pašvaldības policiju, Valsts policijas Salaspils iecirkni par īpašumā «Sils» notiekošo nelegālo alkohola tirdzniecību.

Rīgas rajona padomes 2008. gada aprīlī apstiprinātais Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008. — 2020. gadam.

2007. gada 11. maija Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāves Ināras Mutules prezentācija «Repozitārā glabāšana: valsts un reģionālais aspekts».

SIA «Ciemats» publikācijas

Izdevums «Ciemats ziņo»

Izdevums sākotnēji bija vienīgi kā pielikums drukātajam rēķinam ar informāciju no namu pārvaldes uzņēmuma, bet pēdējie izdevumi iznāk neatkarīgi no rēķinu piegādes laika.

2013. gada decembra izdevums (30. numurs).

2013. gada novembra izdevums (29. numurs).

2013. gada septembra izdevums (28. numurs).

2012. gada februāra izdevums (15. numurs).

2011. gada oktobra izdevums (12. numurs).

2011. gada septembra izdevums (11. numurs).

2011. gada augusta izdevums (10. numurs).

2011. gada maija izdevums (7. numurs).

2011. gada janvāra izdevums (5. numurs).

2010. gada decembra izdevums (4. numurs).

2010. gada oktobra izdevums (3. numurs).

2010. gada septembra izdevums (2. numurs).

Citas SIA «Ciemats» publikācijas

2013. gada 25. novembrī sagatavotais paziņojums par siltuma tarifa projektu daudzdzīvokļu mājām pamatojoties uz dabasgāzes iepirkuma cenām.

2013. gada novembrī sagatavotā apkures faktiskās cenas tabula apkalpotajās daudzdzīvokļu mājās 2012./2013. un 2013./2014. gada apkures sezonās.

2013. gada novembrī sagatavotās obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2014. gadā «Priedes 1», «Priedes 2», «Priedes 3», «Priedes 4» un «Priedes 5» mājām.

2013. gada maijā sagatavotā apkures faktiskās cenas tabula apkalpotajās daudzdzīvokļu mājās 2011./2012. un 2012./2013. gada apkures sezonās.

Obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013. gadā «Priedes 1», «Priedes 2», «Priedes 3», «Priedes 4» un «Priedes 5» mājām.

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2012. gadu «Priedes 1», «Priedes 2», «Priedes 3», «Priedes 4» un «Priedes 5» mājām.

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2011. gadu «Priedes 1», «Priedes 2», «Priedes 3», «Priedes 4» un «Priedes 5» mājām.

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2010. gadu «Priedes 1», «Priedes 2», «Priedes 3», «Priedes 4» un «Priedes 5» mājām.

2010. gada 10. novembra publikācija «Namu apsaimniekošanas tāmes apstiprina dzīvokļu īpašnieku kopsapulce».

2010. gada 10. augusta publikācija «No kā atkarīgs apkures tarifs SIA «Ciemats» apkalpotajās katlu mājās».


Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs
Silakrogs


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.