Reklāma

 

RN “Ciemats” SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas patērētās MWh un apkures izmaksas 2018. gada oktobra un novembra mēnešos

Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas patērētām MWh un apkures izmaksām 2018. gada oktobra un novembra mēnešos pieejamas pielikumā! 2018.12.10. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Sākti siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Silakrogā un Muceniekos

Lai paaugstinātu siltumenerģijas apgādes sistēmu efektivitāti, SIA RN “Ciemats” SIA 4.09.2018. ir parakstījusi divus līgumus  ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu Silakrogā un Muceniekos: • Silakrogā projekta ietvaros ir paredzēta 948 m siltumtīklu pārbūve. No minētā apjoma 468 m ir pazemes trases, kas tiek pārbūvētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm, pielietojot bezkanāla tehnoloģiju, un 480 m ir pagraba trašu pārbūve; • Muceniekos projekta ietvaros ir paredzēta 880 m siltumtīklu pārbūve. No minētā apjoma 628 m ir pazemes trases, kas tiek pārbūvētas bezkanāla tehnoloģijā ar rūpnieciski izolētām caurulēm, un 252 m ir pagraba trašu pārbūve. Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/001 “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novadā, Silakrogā” Projekta kopējie izdevumi: 223 914,01 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 185 052,90 EUR. Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 74 021,16 EUR.Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111 031,74 EUR.Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 38 861,11 EUR. Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/002 “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novadā, Muceniekos” Projekta kopējie izdevumi: 206 962,70 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 171 043,55 EUR. Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 68 417,42 EUR.Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 102 626,13 EUR.Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 35 919,15 EUR. 2018.12.03. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Kopsapulce mājai Jaunceltnes 2k- 8, Muceniekos

2018.gada 04.decembrī, plkst. 19:00 notiks mājas Jaunceltnes 2k- 8 dzīvokļu īpašnieku kopsapulce Sapulce notiks Multifunkcionālā centra "Mucenieki" zālē “Bundulīšos” Sapulces darba kārtība: Par nepieciešamību un dalību mājas siltināšanas projektā; Par SIA "Ciemats" pilnvarojumu dzīvokļu īpašnieku vārdā īstenot projektu; Par dalībai programmā nepieciešamo izmaksu segšanu no mājas Uzkrājuma fonda; Citi aktuāli jautājumi. Uz sapulci lūdzam ierasties līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai dzīvokļa īpašnieka izdotu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. RN “Ciemats” SIA administrācija 2018.11.22. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) paaugstināšana

2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai savās mājās, vai citiem vārdiem- māju siltināšanai jeb renovācijai. Renovācija ir veids, kā padarīt māju energoefektīvāku un sakoptāku, tādējādi paaugstinot tās vērtību, vienlaicīgi samazinot izdevumu risku par neparedzētiem remontdarbiem. Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 15.03.2016. MK noteikumi Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”. DME rogrammas ietvaros ir iespēja saņemt ALTUM grantu jeb neatmaksājamo finansējumu līdz pat 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Lai īstenotu energoefektivitātes programmu, ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu kādā no bankām ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums. Aizdevumam iespējams saņemt arī ALTUM garantiju, pateicoties kurai dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi. Projekta sagatavošana un iesniegšana ir laikietilpīgs process, kurš sākas ar programmas nosacījumu izpēti un īpašnieku kopības lēmumu (vismaz 2/3 dzīvokļu īpašnieku balsojums) par dalību projektā. Projekta sagatavošanas un iesniegšanas soļi ir pieejami info grafikā šeit. 2018.11.16. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Kopsapulce mājai Jaunceltnes 2k- 3, Muceniekos

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI 2018.gada 01.novembrī, plkst. 20:00notiks mājas Jaunceltnes 2k- 3 dzīvokļu īpašnieku kopsapulce Sapulce notiks Multifunkcionālajā centrā "Mucenieki"  Sapulces darba kārtība: 1. Par siltināšanas projektu;2. Par uzkrājumu fondu! Uz sapulci lūdzam ierasties līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai dzīvokļa īpašnieka izdotu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. RN SIA "Ciemats" administrācija 2018.10.19. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Dzīvojamo māju tāmes 2019.gadam

Dzīvojamo māju tāmes 2019. gadam ir pieejamas reģistrētiem lietotājiem, klientu apkalpošanas portālā E - māja. 2018.10.15. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Kristāli”, Ropažos, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

2018.gada 16.augustā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kristāli” tika uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi – siltināšana.  Siltināšanas būvdarbi notiek AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM”  administrētās  atbalsta programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”  īstenošanas noteikumu ietvaros. Projekta realizācijas laikā paredzēta ēkas jumta seguma nomaiņa, fasādes, cokola, pagraba un bēniņu siltināšana, koka logu nomaiņa, ārdurvju un vējtvera durvju nomaiņa, un apkures sistēmas rekonstrukcija. Ēkas kopējais energoefektivitātes rādītājs 159,93 kWh/m2 gadā, plānotais ēkas energoefektivitātes kopējais rādītājs 58,88 kWh/m2 gadā. Plānotais kopējais enerģijas ietaupījums 101,05 kWh/m2 gadā. Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds Vadošā iestāde: AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 301 375,83  Granta summa: EUR 150 687,91      2018.10.01. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Apkuri plāno pieslēgt oktobra vidū

Pamatojoties uz gaisa temperatūras pazemināšanos, RN SIA "Ciemats" informē, ka apkures pieslēgšanu plāno uzsākt šā gada oktobra vidū. Ja mājas kopīpašnieki vēlas, lai apkure tiktu pieslēgta ātrāk, dzīvokļu īpašniekiem (ne mazāk kā 51%) par to ir jānobalso un lēmums rakstveidā jāiesniedz mājas apsaimniekotājam. Ar šā gada 01. oktobri, lūdzam pārtraukt jebkādus remontdarbus, kas saistīti ar apkures sistēmu, vai ziņot par to RN SIA "Ciemats" administrācijai.     2018.09.25. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIAInformācija mājas "Kristāli" iedzīvotājiem par apkures sistēmas nomaiņu

Ar 14.septembri tiks uzsākta apkures sistēmas nomaiņa. Lūdzam mājas "Kristāli" iedzīvotājiem nodrošināt pieeju apkures caurulēm mājas pagrabos un dzīvokļos. Mājas pagrabiem, kuros ir apkures caurules, jābūt atvērtiem rīt, 14.septembrī. Par apkures sistēmas nomaiņu dzīvokļos jāsazinās pa tālruni 29 421 514 un jāvienojas par individuālu laiku. RN “Ciemats” SIA administrācijaTālrunis informācijai 20 221 748   2018.09.13. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Informācija mājas "Kristāli" iedzīvotājiem

Sakarā ar mājas “Kristāli” elektrotīklu rekonstrukciju 5. 6. un 7. septembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 iespējami elektrības padeves pārtraukumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! RN “Ciemats” SIA administrācija 2018.09.04. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Bajāri Trophy 2018 Zaķumuiža rezultāti un foto

Paldies dalībniekiem par izturību! Publicējam rezultātus un saiti uz bilžu galeriju. Tiekamies nākamreiz! 2018.09.01. 20:27, AVRN weblapa


Bajāri Trophy 2018 Zaķumuiža noslēdzies!

Paldies dalībniekiem par izturību! Publicējam rezultātus un saiti uz bilžu galeriju. Tiekamies nākamreiz!Bajāri_Trophy_2018_Zaķumuiža_rezultāti.pdf 41.24KbFoto galerija 2018.09.01. 19:53, AVRN weblapaAktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos 2018

Nometne jau ceturto gadu norisinājās Zaķumuižā un tās apkārtnē no 30. jūlija līdz 3. augustam.  Šajā gadā nometnes organizētāji iesaistījās veselības veicināšanas projektā, kurā piedalījās 50 Ropažu novada un 10 citu novadu bērni un jaunieši vecumā no 8 – 15 gadiem. Nometnes dienās dalībnieki tikās ar vairākiem specialistiem un profesionāļiem, kuri iedvesmoja un motivēja pievērsties […] 2018.08.15. 18:41, CitsSilakrogs


Pieteikties Bajāriem!

Savu komandu aicinām pieteikt aizpildot anketu:Anketa vai rakstot uz: veseliba@ropazi.lvvai zvanot: 29210007 (Eva), 27134698 (Līga) 2018.08.15. 09:41, AVRN weblapa


Bajāri Trophy jau 1.septembrī! Tiekamies!

Šogad jau otro reizi ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu notiks ģimeņu piedzīvojums "Bajāri Trophy". Šoreiz pasākums notiks Zaķumuižā, Ciemu dienu ietvaros.Aicinām ikvienu ģimeni, jaunieti vai entuziastu 1.septembri pavadīt svaigā gaisā, labā kompānijā un brīnišķīgā atmosfērā, veicot dažādus uzdevumus un skrienot vai pastaigājoties pa Zaķumuižas tuvākiem un tālākiem apvidiem. 2018.08.15. 08:45, AVRN weblapaBajāri Trophy Mucenieki aizvadīts! Rezultāti. Foto.

13.maija rīts atnāca ar daudzsološu solījumu, ka laiks būs izaicinoša karstuma piesātināts.Un tā tas tiešām notika. Saule karsēja, dalībnieku ķermeņi tveicē kļuva viegli sārti, ūdens patēriņš kontrolpunktos palielinājās un tiesneši slavēja izturīgos dalībniekus! 2018.05.14. 09:43, AVRN weblapa


Pieteikšanās Bajāriem!

Piesakies savlaicīgi Bajāri trophy pasākumam, lai varam sagatvot kartes, uzdevumus un Tevi arī pacienāt!Pieteikšanās te:Pieteikšanās 2018.05.07. 16:47, AVRN weblapa


13.maijā tiekamies MUCENIEKOS!

PAVASARA PIEDZĪVOJUMS ĢIMENĒM, JAUNIEŠIEM, BĒRNIEM!Izaicini sevi MUCENIEKOS! Biedrība ”Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību jau 13.maijā aicina Ropažu novada ģimenes, jauniešus, skolniekus un ikvienu pieaugušo pavadīt dienu laukā, svaigā gaisā Mucenieku apkārtnē!Neliels piedzīvojums ar maziem, bet ikvienam veicamiem uzdevumiem notiks 13.maijā Muceniekos. Starts un finišs pie Multifunkcionālā centrā Mucenieki. 2018.05.07. 15:37, AVRN weblapaAtrastās/Pazudušās mantas

Pēc pasākuma ir atradušās vairākas mantas.Īpašnieku lūdzam pieteikties zvanot uz mob.29210007 2017.09.03. 10:50, AVRN weblapa


Ar lietu un izaicinājumiem noslēdzies Lielais piedzīvojums

Paldies drosmīgajiem un neatlaidīgajiem, paldies dalībniekiem, kurus nenobiedēja lielais lietus!Pirmās bildes no pasākuma skatāmas TE: 2017.09.02. 19:52, AVRN weblapa


Autobuss no Muceniekiem

Nodrošināsim autobusu uz un no Piedzīvojumu sacensībām 2.septembrī no Muceniekiem un Silakroga (pēc pieprasījuma).Interesentu iepriekš pieteikties! mob.29210007 2017.08.30. 21:47, AVRN weblapa
Nometne “Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos”

  Ropažu novadā laika posmā no 15. augusta līdz 19. augustam norisinājās nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos.   Atsaucība uz šo nometni bija bezgala liela. Šogad nometnē startēja 33 Ropažu novada bērni/jaunieši, pārējie bija no citu novadiem. Kopā 52 bērni/ jaunieši. Šogad nometnei tika piesaistīti arī 6 jaunsargi no Kurzemes puses, kuri palīdzēja instruktoriem nometnes […] 2016.09.01. 18:31, CitsSilakrogs


Aktīvs Jaunietis Lielās Juglas krastos – Zaķumuižā no 15. augsta līdz 19. augustam

Jau otro gadu tiks īstenota nometne piedzīvojums dabā no 15. augusta līdz 19. augustam Zaķumuižas apkārtnē, kurā norisināsies bērnu/jauniešu nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos, kuru organizē biedrība Cits Silakrogs. Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu dalībnieku skaits ir nedaudz lielāks – 30 bērni/ jaunieši no Ropažu novada un 10 bērni/ jaunieši no citiem novadiem. Šīs […] 2016.06.19. 23:56, CitsSilakrogsFilma par uzdrīkstēšanos, autosportu un savu sapņu realizāciju!

Filma “Vēsā mierā” 16.martā, 19:00 Ropažu KIC un 18.martā, 19:00 Zaķumuižas KN. Dokumentālā filma "Vēsā mierā" par pasaulē pirmo elektromobili, kas veicis vienas no smagākajām sacīkstēm pasaulē - Dakaras ralliju - un kura autors un "tēvs" ir Latvijas auto inženieris, Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris Andris Dambis un viņa "Ogres Servisa centra" ("OSC") komanda. "OSC" vārds autosporta pasaulē ir tikpat labi zināms kā Elīna Garanča operas aprindās vai Alvis Hermanis Eiropas teātros, leposimies ar savējiem!  Sapņi un gribasspēks tos realizēt, neatlaidība un drosme, ģimene, spēks un, kā jau autosportam pienākas- neviltotas emocijas! Pēc abiem filmas seansiem, būs iespēja satikties un aprunāties ar filmas producentu un operatoru Kasparu Braķi!     2016.03.07. 18:19, Ropažu novada mājaslapa


Koris "Ropaži" un vieskolektīvi priecēs jūs koncertā "Tavas saknes Tavā zemē"

Koris "Ropaži" visus mīļi aicina uz krāsainu, jautru un dzirkstošu pavasara koncertu "Tavas saknes Tavā zemē". 19. martā 18.00, Ropažu Kultūras un izglītības centrā!Koncertā ar skanīgu dziedājumu jūs priecēs:  jauktais koris "Garkalne", jauktais koris "Rīdzene", jauktais koris "Senrīga" un ‌jauktais koris "Mālpils", ‌arī deju kolektīvs "Sidgunda", ‌Mālpils vokālais ansamblis "Buona parte" un  ‌Ropažu vīru ansamblis "Karma" un jauktais koris "Ropaži"!  ‌Interesants un jauks vakars garantēts! Tiekamies jau nākam sestdien! ‌INFO: 27134698 2016.03.07. 14:24, Ropažu novada mājaslapa


Šo piektdien, 19:00 latviešu multimākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstādes prezentācijas pasākums

Izstādes prezentācija un tikšanās ar mākslinieku notiks 11. martā 19:00, Ropažu Kultūras centra Mazajā zālē.. Mākslinieks prezentēs ne tikai savas krāšņās gleznas, bet arī izdotās grāmatas un cita žanra mākslas darbus un priecēs apmeklētājus ar savu dzirkstošo humoru. Izstāde apskatāma katru darba dienu no 10:00-18:00 un pasākumu laikā.  2016.03.05. 12:49, Ropažu novada mājaslapa


Izsludina publisko apspriešanu par Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izveidošanu Ropažu novada Muceniekos

Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 25.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”, kas nosaka gadījumus un kārtību, kādā rīkojamas publiskās apspriešanas, un Ropažu novada pašvaldībā saņemto 459 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju parakstīto iesniegumu par publiskās apspriešanas rīkošanu par Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izveidošanu Ropažu novada Muceniekos, Ropažu novada dome 23.02.2016. sēdē nolēma: 2016.03.05. 10:38, Ropažu novada mājaslapa


LATVIJU APCEĻOS IZRĀDE “DIENESTA ROMĀNS”, Ropažos to varēs skatīt 13.martā 17:00 Ropažu Kultūras centrā

Un nekas nemainās šai pasaulē: cilvēks vienmēr alkst mīlestības... 13.martā 17:00, Ropažu kultūras centrā viesosies liriska komēdija “Dienesta romāns”, kas tapusi pēc padomju laika lugas “Darba kolēģi” motīviem. Izrādi iestudē režisors Kārlis Anitens, tajā darbosies aktieri Vita Vārpiņa, Zane Burnicka, Anna Šteina, Aina Poiša un "Ugunsgrēka" Dāvida atveidotājs Madars Zvagulis. Izrādē piedalās arī Latvijas Kultūras koledžas muzikālo izrāžu izpildītāju specialitātes studenti Katrīna Griga, Linda Maseļune, Kaspars Ulmanis, Aleksis Budevičs un bijusī Ropažu Vidusskolas skolniece Elizabete Skudiķe. 2016.03.04. 16:48, Ropažu novada mājaslapa


UZMANĪBU! Teātra izrādes “Galma gleznotājs” norises vieta tiek PĀRCELTA!!!

Tehnisku iemeslu dēļ Siguldas Tautas teātra izrāde "Galma gleznotājs", 12.martā 18:00, pārcelta no Zaķumuižas kultūras nama uz Ropažu Kultūras centru. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Ieeja izrādē: BEZ MAKSAS  Info: 27134698„Ņēmos sacerēt romantisku pārpratumu spēli – „brīvi” saistītu ar Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga galmā. Likās patīkami padarboties ap šo fantastiski daudzpusīgo un diezgan noslēpumaino renesanses meistaru".                                                    Anšlavs Eglītis 2016.03.04. 15:07, Ropažu novada mājaslapa


Traktortehnikas un tās piekabju apskates 2016.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 2016.03.04. 13:27, Ropažu novada mājaslapa


Aicina pieteikties Advokatūras dienu bezmaksas konsultācijai sasāpējušu ģimenes jautājumu risināšanai

Atzīmējot Latvijas advokatūras 95 gadu jubileju, no 14. līdz 18. martam 130 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad. 2016.03.04. 13:09, Ropažu novada mājaslapa


Uzslavē labu servisu!

Marts pasludināts par Laba servisa mēnesi! Arī mēs, Ropažu novada pašvaldība, tiecamies uz to, lai ikviens mūsu darbinieks apmeklētājiem sniegtu pēc iespējas pretimnākošāku, izpalīdzīgāku un atsaucīgāku attieksmi. 2016.03.04. 11:52, Ropažu novada mājaslapa


Ropažu vidusskolas direktors: Ar savu darbu atstājam pēdas pasaules mērogā

Uzņemt savā skolā trešā ziemas ekoskolu foruma dalībniekus nav tikai gods, bet arī atbildība. Es to sauktu par skolas zīmolu, jo darām darbu, kas atstāj pēdas gan valsts, gan Eiropas un, es sacītu, pat visas pasaules mērogā, portālam "Apriņķis.lv" sacīja Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks.  2016.03.03. 22:26, Ropažu novada mājaslapa


Konkurss “Šodien laukos” – iespēja iegūt lieliskas balvas!

Akcijas ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem būs iespēja sekot līdzi aktuālām, interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiks izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar trim nozarēm – lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību. 2016.03.03. 21:53, Ropažu novada mājaslapa


Austrijas skaistums, pieredze un stimuls trenēties, mācīties un gūt panākumus

24. februārī ap 18.00 daļa no mūsu foršās komandas un trenerīte devāmies uz sacensībām Austrijā. Ceļš mūs veda cauri Latvijai, Lietuvai, Polijai, Vācijai un 25. februāra vakarā ieradāmies Austrijā. Sajutāmies kā pasakā - kalni, kalni, kalni. Brīžiem likās, ka tā ir skaista glezna. Bijām patīkami saguruši, satraukuma pilni. 26. februārī, kad bijām izgulējušies un paēduši, braucām uz trasi. Trasi no lejas līdz augšai izstaigājām vairākas reizes. Iepazināmies ar trasi, un tad sekoja pirmais treniņbrauciens no dāmu pakājes starta vietas. Pirmajā braucienā satraukums bija mazāks kā Siguldas trasē, kas pamazām rimās apgūstot Īglsas trasi. Pēc treniņiem neiztikām arī bez brīvā laika pavadīšanas, izbaudot Alpu kalnu un kalnu ciematiņu  skatus un tās dzīvi.  2016.03.03. 21:43, Ropažu novada mājaslapa


1. vieta LJF sacensībās paralimpiskajā iejādē

2016.gada 13.februārī notika LJF klasifikācijas sacensības paralimpiskajā iejādē.   2016.03.03. 21:20, Ropažu novada mājaslapa


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielkangari”, Kangaros, Ropažu novadā lokālplānojumu

2016.gada 17.martā pulksten 17.00 Ropažu novada domes sēžu zālē 2.stāvā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Lielkangari” lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi. 2016.03.02. 23:14, Ropažu novada mājaslapa


Jau šo piektdien, 4.martā Kristapa Rasima muzikālais monologs PERSONĪBAS DALĪŠANĀS

Kristaps Rasims šova “Personības dalīšanās” Latvijas tūri atklās Ropažos!Lieliskais aktieris, Ropažu novadnieks, TV šova „Izklausies redzēts!” uzvarētājs un iemīļotais “Ugunsgrēka” Jezups! Kristaps Rasims martā dosies tūrē pa Latvijas pilsētām, lai skatītājus iepazīstinātu ar savu jauno muzikālo monologu „Personības dalīšanās” un kā tūres sākumpunktu izvēlējies tieši Ropažus, 4.marts 19:00, Ropažu Kultūras centrs!   2016.03.02. 19:07, Ropažu novada mājaslapa


Ropažu novada vārds izskan Liepājā: jauno izpildītāju vokālistu konkursā "Pērļu lietus"

Sestdien, 27. februārī, Liepājā notika jauno izpildītāju vokālistu konkurss "Pērļu lietus" un Ropažu novadu tur pārstāvēja divas solistes Ieva Indriksone un Keita Gailīte no ansambļiem "Cīrulītis" un "Saules Zaķi".  2016.03.01. 16:08, Ropažu novada mājaslapa


“Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ierosinātājs - akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” Paredzētā darbība - Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums. Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī. 2016.02.29. 23:20, Ropažu novada mājaslapa


Zolītes 2.posms - uz goda pjedestāla divi Ropažu novada zolmaņi!

Svētdien, 28.februārī, tika izspēlētas Ropažu novada 2016. gada čempionāta zolītes spēlē 2.posma sacensības. Piedalījās 19 zolītes spēlētāji. Interesanti, ka uz goda pjedestāla šoreiz bija 3 Jāņi.  Žēl, ka tas nebija jūnija mēnesis - būtu laba dāvana. 2016.02.29. 23:00, Ropažu novada mājaslapa


Aicina iedzīvotājus paust viedokli par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuižā, turpmāko izmantošanu

Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aizpildīt anketu un paust savu viedokli par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuižā turpmāko izmantošanu. Šodien Moderu māja stāv tukša. Tās uzturēšanai un renovācijai ir nepieciešami ievērojami finanšu resursi, kādi pašvaldības rīcībā šobrīd nav, tādēļ Ropažu novada dome 29.07.2015 nolēma šo ēku nodot atsavināšanai. Izsole notika 05.01.2016 un beidzās bez rezultātiem, jo neviens pretendents nebija pieteicies. 2016.02.29. 16:22, Ropažu novada mājaslapa


Skolas piederumu komplektu izdale

Sociālais dienests ar 2016. gada 29. februāri uzsāk izsniegt skolas piederumu komplektus „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” (programmas nr. „CCI Nr. 2014LVFMOP001”) ietvaros. Skolas piederumu komplekti pienākas tikai trūcīgām vai krīzes situācijā esošām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, balstoties uz sociālā dienesta izsniegtajām izziņām vai lēmuma pamata. 2015. gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs saņemt līdz pat 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. 2016.02.29. 10:13, Ropažu novada mājaslapa


Šodien - One day more for Volleyball – arī Ropažu novadā! Dalies un piedalies!

29.februāris – datums, kuru piedzīvojam reizi četros gados, ir diena, kurā Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) kopā ar visu Eiropas volejbola saimi, darbosies iesaistot visus sporta draugus volejbola jaunā papildus aktivitātē #OneDayMore4Volleyball “Mūsu kampaņas mērķis ir vienot visu Eiropu pozitīvā sporta aktivitātē, apvienot jauniešus, amatierus, profesionāļus, seniorus – dažādu dzīves ceļu gājumu volejbola draugus draudzības un godīgas spēles piestrāvotā notikumā,” stāsta CEV prezidents Aleksands Boričičš. 2016.02.26. 10:43, Ropažu novada mājaslapa


Šodien Ropažos sākas Latvijas Ekoskolu Ziemas forums! Saņemts Valsts prezidenta apsveikums

Ropažu vidusskolas Ekopadomes dalībnieki – skolēni bija uzaicinājuši Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni atklāt Latvijas Ekoskolu Ziemas forumu, jo tieši no Raimonda Vējoņa kā toreizējā Vides un reģionālās attīstības ministra rokām Ropažu vidusskola saņēma savu pirmo Ekoskolu kustības augstāko novērtējumu – Zaļo karogu. Šodien Ropažu vidusskola saņēmusi Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu sakarā ar konferences atklāšanu un norisi.  2016.02.26. 09:56, Ropažu novada mājaslapa


Uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana bērniem

Uztura bagātinātāji bērniem farmaceita skatījumā – cik droši un pieejami? Vitamīnu un minerālvielu loma bērnu vecumā. Ca un D vitamīnu vielmaiņa bērniem. Probiotikas bērniem. 12. martā no 10:00 līdz 15:00 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Vienības gatvē 45, Rīgā notiks seminārs vecākiem “Uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana bērniem”. Pieteikšanās - pa tālruni 27597546 vai e-pastā: vinnijapukaskola@gmail.com. Dalība – bez maksas. 2016.02.25. 17:34, Ropažu novada mājaslapa


Ar autobusu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā!

Multifunkcionālais centrs ‘’Silakrogs’’ aicina vecākus pieteikt bērnus no 1. – 4. klasei, izglītojošai ekskursijai. 2016.02.25. 16:58, Ropažu novada mājaslapa


ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļa aicina uz semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu “ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām”. Seminārs notiks 2016. gada 4. martā, Dārza ielā 2a, Siguldā no pulksten 11:00 līdz 14:30. 2016.02.25. 16:42, Ropažu novada mājaslapa


Notikušas Pierīgas novadu sacensības galda tenisā

Svētdien, 21. februārī, Pierīgas novadu galda tenisa komandas (3 vīrieši un 1 sieviete) Stopiņu sporta kompleksa zālē mērojās spēkiem, dzenājot mazo, balto galda tenisa bumbiņu. Kopā startēja 7 komandas un visas, kā vienmēr Pierīgā, bija ļoti augsta līmeņa. 2016.02.25. 12:51, Ropažu novada mājaslapa


Tas būs augstāk par zemi!

Tikai retais nebūs pamanījis informāciju par daudzajiem iniciatīvu projektiem, kuri novadā tiek realizēti ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu, projekta “Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” ietvaros. Ropažu Ev.Lut.draudzē viens no sen gaidītiem, bet līdz šim nerealizētiem projektiem ir bijis skatu laukuma izveide Ropažu baznīcas tornī – iespēja paskatīties uz Ropažiem no augšas. Vecākie Ropažu iedzīvotāji noteikti atceras 1982. gadu, kad pēc kolhoza “Ropaži” pasūtījuma Ļeņingradā tika uzsākta “клуб колхоза Ропажи” (latv.val.-kolhoza “Ropaži” klubs) projektēšanas darbi. Tieši tornis, kurš otrā pasaules kara laikā tika saspridzināts bija pirmais, kuru arhitekti sāka rasēt, lai toreizējo baznīcas drupu vietā taptu kultūras nams. Sākoties pārmaiņu laikiem draudze atguva baznīcu īpašumā, taču vienmēr bija vairāk citu neatliekamu vajadzību – tad tecēja jumts, tad vajadzēja mainīt logus un skatu laukums palika uz vēlāku laiku. Ļoti, ļoti gribējās parādīt arī citiem šo skatu no augšas.  2016.02.23. 10:03, Ropažu novada mājaslapa


Sociālie darbinieki cels savu kvalifikāciju

Ropažu novada Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001, kura ietvaros ir iespējama sociālā darba speciālistu apmācība un supervīzija. Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībā nodarbināto sociālo darbinieku profesionalitāti. 2016.02.22. 18:57, Ropažu novada mājaslapa


Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā  pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. 2016.02.22. 18:54, Ropažu novada mājaslapa


3. vieta Ropažu novadam Pierīgas novadu sacensībās dambretē

Sestdien, 20. februārī, Ropažu novada dambretisti devās uz Salaspils Sporta kompleksu, kurā tika organizētas Pierīgas novadu sacensības komandām dambretē. Mūsu novadu pārstāvēja dambretes zvaigznes Guntis Valners (Pasaules kausa ieguvējs 2015. gadā 100 lauciņu dambretē. Antra Valnere – Latvijas 2016. gada čempione 64 lauciņu dambretē un bronzas medaļas ieguvēja 2016. gadā Regīna Piroņena  (saskaņā ar Nolikumu 1 spēlētāju drīkstam pieaicināt “leģionāru”’,   tā Regīna par mums startē jau 2. gadu) un ceturtais mūsu komandas dalībnieks  - Roberts Eglītis. 2016.02.22. 18:47, Ropažu novada mājaslapa


22. Baltijas karatē čempionāts Paņevežā

20.februārī  Paņevežā, Lietuvā, norisinājās 22. Baltijas karatē čempionāts "OPEN XXII BALTIC SHOTOKAN KARATE CHAMPIONSHIP". 2016.02.22. 18:16, Ropažu novada mājaslapa


Latviešu valodas mācības

Atsaucoties uz iedzīvotāju interesi par Latviešu valodas apmācībām Multifunkcionālajā centrā ‘’Silakrogs’’, aicinām iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus par mācību norises dienu un laiku līdz 4. martam klātienē vai elektroniski austra.bizkovska@ropazi.lv 2016.02.18. 17:39, Ropažu novada mājaslapa


Literārais vakars Silakroga multifunkcionālajā centrā

18.februārī plkst. 18:40 multifunkcionālajā centrā „Silakrogs” par jaunāko latviešu un ārzemju daiļliteratūru stāstīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece Liega Piešiņa. 2016.02.18. 17:34, Ropažu novada mājaslapa


Gada mīļākā un romantiskākā diena - Valentīndiena!

Visu Mīlētāju jeb Svētā Valentīndiena tā ir diena, kad cilvēki viens otram saka mīļus vārdus, dāvina ziedus,  raksta apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi. 12.februārī arī VSAC "Vidzeme" filiālē "Ropaži" notika pasākums,  kas bija veltīts Valentīndienai un pasākuma nosaukums bija "Mīlestības diena vai Valentīndienas karnevāls".  2016.02.18. 11:04, Ropažu novada mājaslapa


Meteņu svinības Kākciemā

Šogad Meteņdienas svētki Ropažu novadā ar jautrām izdarībām tika svinēti Kākciemā, 6. februārī. Meteņdienas svinības rīkoja Ropažu novada multifunkcionālie centri sadarbībā ar Ropažu Kultūras un izglītības centru. Ikviens Meteņu svētku dalībnieks varēja piedalīties jautrās stafetēs un aktivitātēs: bija jātaisa pikas (gan ne no sniega, bet avīzēm) un, rādot precizitāti, tās jāmet grozā, bija jāveļ sniega bumba, kuras vietā tika izmantota muca, lai kāposti augtu raženi. Bija jādemonstrē veiklība un ātrums, lecot maisos un stumjot ķerru. Un kur nu bez lielīšanās, - Meteņos drīkst un vajag lielīties, turklāt pēc iespējas vairāk! 2016.02.18. 10:56, Ropažu novada mājaslapa


PII “Annele” paziņojums bērnu vecākiem!

PII “Annele” brīdina - neievietojiet publiskajos tīklos bērnudārza bildes, kurās redzami citi grupas bērni!  2016.02.18. 09:17, Ropažu novada mājaslapa


Sigulda Open 2016 – 12 godalgotas vietas

14.februārī  Siguldā, norisinājās 3. Bērnu karatē čempionāts "SIGULDA OPEN 2016", ko rīkoja "Vidzemes Karatē klubs” sadarbībā ar Latvijas Karatē Asociāciju. Turnīrā piedalījās 250 sportisti no Latvijas Karatē Asociācijas klubiem. 2016.02.17. 16:59, Ropažu novada mājaslapa


Kaulu blīvuma pārbaude atcelta!

Kaulu blīvuma pārbaude 23.februārī plkst. 14:00 Multifunkcionālajā centrā „Tumšupe” nenotiks, atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 2016.02.17. 16:05, Ropažu novada mājaslapa


Tikšanās ar iedzīvotājiem par ēkas Skolas iela 1, Zaķumuižā, turpmāko izmantošanu

23. februārī pulksten 18:00 Zaķumuižas klubā notiks Ropažu novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuiža, turpmāko izmantošanu. 2016.02.17. 14:29, Ropažu novada mājaslapa


Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. 2016.02.17. 12:05, Ropažu novada mājaslapa


Twitter īsziņas


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.