Reklāma

 

PAZIŅOJUMS PAR KOPSAPULCI MĀJAI "SAULĪTES" 07.12.2017. PL 19:00

Ceturtdien, 7.decembrī plkst. 1900notiks mājas “Saulītes” dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Pulcēšanās vieta – darbnīcu telpas pie mājas „Granīti”. Darba kārtībā: Par jautājumiem saistītiem ar jumta seguma nomaiņu   2017.11.29. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


KOPSAPULCE MĀJAI "RĪGAS IELA 12" PAR SILTINĀŠANAS PROJEKTU

Uzaicinām mājas “Rīgas iela 12” dzīvokļa īpašniekus vai to pilnvarotās personas ierasties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kas notiks 2017.gada 6.decembrī plkst. 19:00, Ropažos, darbnīcu telpās pie ēkas “Granīti” Kopsapulces darba kārtība: Sapulces dalībnieku reģistrācija; Par siltināšanas projekta tālāku virzību un attiecināmo izdevumu apmaksu dalībai ALTUM administrētajā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektā. Citi jautājumi par siltināšanas projektu. Informējam, ka ierodoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci līdzi jāņem personu un īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja Jūs pilnvarojat citu personu pārstāvēt savas kā dzīvokļa īpašnieka intereses dzīvokļa īpašnieku kopībā, tad pilnvarojums atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta ceturtajai daļai jānoformē rakstveidā.  2017.11.28. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Infografikā (sk.zemāk) pieejama informācija par siltināšanas projekta sagatavošanu un iesniegšanu. Lai sagatavotu un iesniegtu energoefektivitātes projektu, jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāsagatavo projekta tehniskā dokumentācija, jāveic piegādātāju atlase, jāpiesaista finansējums, jāsaņem ALTUM lēmums par atbalsta apmēru.  Apskatieties prezentāciju šeit!     2017.10.27. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


VUGD konstatētie pārkāpumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Veicot ugunsdrošības pārbaudes, VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) daudzdzīvokļu mājās konstatējis vairākus pārkāpumus. Izlases kārtībā ugunsdrošības pārbaudes veiktas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī. Būtiskākie pārkāpumi:  - materiālu un priekšmetu uzglabāšana neparadzētās vietās (kāpņu telpās, gaiteņos, tehniskajās telpās, evakuācijas ceļos u.tml., kas evakuācijas laikā traucēs);  - nav veiktas elektroinstalāciju pārbaudes;  - nav izstrādāta un iedzīvotāji nav iepazīstināti ar ugunsdrošības instrukciju u.c.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties par sava īpašuma ugunsdrošību, kā arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Ugunsdrošības pārbaužu mērķis dzīvojamās mājas ir veicināt ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājās, kā arī dzīvokļu īpašnieku līdzatbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Saite uz pilnu rakstu pieejama šeit: http://vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/17592-veicot-ugunsdrosibas-parbaudes-daudzdzivoklu-dzivojamas-majas-konstateti-vairaki-parkapumi 2017.10.11. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIAAtrastās/Pazudušās mantas

Pēc pasākuma ir atradušās vairākas mantas.Īpašnieku lūdzam pieteikties zvanot uz mob.29210007 2017.09.03. 10:50, AVRN weblapa


Ar lietu un izaicinājumiem noslēdzies Lielais piedzīvojums

Paldies drosmīgajiem un neatlaidīgajiem, paldies dalībniekiem, kurus nenobiedēja lielais lietus!Pirmās bildes no pasākuma skatāmas TE: 2017.09.02. 19:52, AVRN weblapa


KOPSAPULCE MĀJAI ‘PRIEDES 1’ PAR SILTINĀŠANAS PROJEKTU

  Dzīvojamās mājas ‘Priedes 1’, Silakrogā, dzīvokļa īpašnieku vai to pilnvaroto personu kopsapulce, kas notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 19:00, Silakrogā, SIA „CIEMATS” darbnīcas telpās katlu mājas teritorijā.   Kopsapulces darba kārtība: Sapulces dalībnieku reģistrācija; Par logu nomaiņu dzīvokļos; Par portatīvā gaisa ventilācijas rekuperatora iebūvi dzīvoklī; Par kāpņu telpas remontu; Par izdevumu apmaksu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.   Aicinām dzīvokļu īpašniekus līdz  kopsapulcei apdomāt sekojošus  jautājumus: -           par logu maiņu dzīvokļos (kopsapulcē tiks reģistrēts cik un kādus logus ir nepieciešams mainīt katrā dzīvoklī); -          par rekuperatora (‘Prana’ vai līdzīga) iebūvi dzīvoklī ((sienā  ierīkojama ventilācijas ierīce, kas nodrošina efektīvu gaisa apmaiņu Jūsu dzīvoklī, tādējādi novēršot mitrumu, pelējumu un bezgaisu); (kopsapulcē tiks reģistrēts balsojums par/pret rekuperatora izvēli katrā dzīvokļa īpašumā). -          par kāpņu telpas remontu (kopsapulcē  tiks reģistrēts balsojums par/pret daļēju vai pilnīgu kāpņu telpas remontu).   Informējam, ka ierodoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci līdzi jāņem personu un īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja Jūs pilnvarojat citu personu pārstāvēt savas kā dzīvokļa īpašnieka intereses dzīvokļa īpašnieku kopībā, tad pilnvarojums atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta ceturtajai daļai jānoformē rakstveidā.   Rekuperatora tehniskā specifikācija un priekšrocības: www.pranavent.lv                  2017.08.31. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Autobuss no Muceniekiem

Nodrošināsim autobusu uz un no Piedzīvojumu sacensībām 2.septembrī no Muceniekiem un Silakroga (pēc pieprasījuma).Interesentu iepriekš pieteikties! mob.29210007 2017.08.30. 21:47, AVRN weblapa


2.septembrī VESELĪGS PIEDZĪVOJUMS ROPAŽOS! Jauniešiem, ģimenēm un pieaugušajiem veselīga dzīvesveida atbalstītājiem.

Jau 2.septembrī, Biedrība «Aktīvi vecāki - Ropažu novadam» organizēs piedzīvojumu sacensības ģimenēm, jauniešiem un ikvienam interesentam, kas vēlas baudīt piedzīvojuma garšu “VESELĪGS PIEDZĪVOJUMS ROPAŽOS!”. Atzīmēsim skolas sākšanos kopā! 2017.08.23. 10:34, AVRN weblapa


Apkure un MWh 2017.gada Aprīlis

Šeit Jūs varat uzzināt 2017.gada aprīlī apkurē saņemtos MWh  RN "Ciemats"SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Ropažu novadā 2017.05.09. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Pārskats par 2016./2017.gada apkures sezonu

Pārskats par apkures izmaksām RN "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu mājās 2016./2017.gada apkures sezonā. 2017.05.09. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIAPārskats par apkuri

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2016/2017 .gada sezonā.   Skatīt pielikumu   2017.04.19. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


Apkures tarifi 2017.gada martā

Šeit jūs varat iepazīties ar apkures izmaksām 2017.gada martā Skatīt pielikumu 2017.04.19. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


KOPSAPULCE MĀJAI PRIEDES 2 PAR SILTINĀŠANAS PROJEKTU

Š.G. 30.MARTĀ PLKST. 19.30 NOTIKS MĀJAS “PRIEDES 2” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE   DALĪBNIEKI:„Priedes 2” dzīvokļu īpašnieki/pārstāvji, „Ciemats” SIA pārstāvji. PULCĒŠANĀS VIETA: SIA „CIEMATS”darbnīcas telpās katlu mājas teritorijā Darba kārtībā jautājumi: 1. PAR PILNVAROJUMA LĪGUMU SILTINĀŠANAS PROJEKTAM; 2. SAGATAVOTO TEHNISKO DOKUMENTU APSPRIEŠANA UN VEICAMO PASĀKUMU APSTIPRINĀŠANA.   !Aicinām dzīvokļu īpašniekus līdz  kopsapulcei apdomāt jautājumu par logu maiņu dzīvokļos. Kopsapulces beigās nepieciešams ierakstīt cik un kādus logus vēlaties mainīt  savā dzīvoklī!   Lai persona, kura veiks kopsapulces dalībnieku reģistrāciju varētu parliecināties par dzīvokļu īpašnieku, to pilnvaroto pārstāvju identitāti, līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti un dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesības apliecinošs dokuments vai tā kopija. Informējam, ka gadījumā, ja Jūs pilnvarojat citu personu pārstāvēt savas kā dzīvokļa īpašnieka intereses dzīvokļa īpašnieku kopībā, tad pilnvarojums atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta ceturtajai daļai jānoformē rakstveidā. Pielikumā pilnvaras paraugs 2017.03.09. 00:00, Aktuāli - Ciemats SIA - Ciemats SIA


"Bajāri Trophy Recover 2016" fotogrāfijas

Dažādu autoru dažādas bildes no distances un apbalvošanas Ingas Kolečas foto no pilskalna speciālā uzdevuma 2016.10.03. 21:00, AVRN weblapa


Atrastās mantas pēc Bajāri Trophy 2016

Pēc pasākuma tik atrastas vairākas mantas. Īpašnieki piesakās zvanot, mob.29210007 Evai. 2016.10.03. 11:41, AVRN weblapa


Piedzīvojumu sacensības "Bajāri Trophy Recover 2016" noslēgušās.

Spītējot skarbajiem laikapstākļiem 24 komandas cieši sadarbojoties cīnījās 5 stundu garumā gan ar speciālajiem uzdevumiem, gan šķietami vienkāršajiem parastajiem kontrolpunktiem, gan sevis pārvarēšanu un pašu sagādātajiem izaicinājumiem.Rezultāti: BTR_results.pdf 45.12KbPaldies tiesnešiem un dalībniekiem! Tēmturis sociālajos tīklos: #bajaritrophyrecoverBildes un detalizētāki rezultāti sekos!Tikmēr plosāmies Facebook un citur! 2016.10.02. 21:46, AVRN weblapaPiedzīvojumu mačs Ropažos!

Reģistrēšanās pasākumam iepriekš.Pieteikšanās: pa e-pastu vai mob. tel. 29210007Bērniem vecāku atļaujas OBLIGĀTAS! 2016.09.05. 14:23, AVRN weblapa


"Bajāri trophy RECOVER"

Pēc pāris gadu atpūtas un klusēšanas, un pateicoties Ropažu novada pašvaldības izsludinātajām mazo projektu konkursam jau oktobrī notiks ikgadējais rudens piedzīvojuma pasākums “Bajāri trophy RECOVER”. 2016.09.05. 14:09, AVRN weblapa


Nometne “Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos”

  Ropažu novadā laika posmā no 15. augusta līdz 19. augustam norisinājās nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos.   Atsaucība uz šo nometni bija bezgala liela. Šogad nometnē startēja 33 Ropažu novada bērni/jaunieši, pārējie bija no citu novadiem. Kopā 52 bērni/ jaunieši. Šogad nometnei tika piesaistīti arī 6 jaunsargi no Kurzemes puses, kuri palīdzēja instruktoriem nometnes […] 2016.09.01. 18:31, CitsSilakrogs


Aktīvs Jaunietis Lielās Juglas krastos – Zaķumuižā no 15. augsta līdz 19. augustam

Jau otro gadu tiks īstenota nometne piedzīvojums dabā no 15. augusta līdz 19. augustam Zaķumuižas apkārtnē, kurā norisināsies bērnu/jauniešu nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos, kuru organizē biedrība Cits Silakrogs. Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu dalībnieku skaits ir nedaudz lielāks – 30 bērni/ jaunieši no Ropažu novada un 10 bērni/ jaunieši no citiem novadiem. Šīs […] 2016.06.19. 23:56, CitsSilakrogs

Filma par uzdrīkstēšanos, autosportu un savu sapņu realizāciju!

Filma “Vēsā mierā” 16.martā, 19:00 Ropažu KIC un 18.martā, 19:00 Zaķumuižas KN. Dokumentālā filma "Vēsā mierā" par pasaulē pirmo elektromobili, kas veicis vienas no smagākajām sacīkstēm pasaulē - Dakaras ralliju - un kura autors un "tēvs" ir Latvijas auto inženieris, Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris Andris Dambis un viņa "Ogres Servisa centra" ("OSC") komanda. "OSC" vārds autosporta pasaulē ir tikpat labi zināms kā Elīna Garanča operas aprindās vai Alvis Hermanis Eiropas teātros, leposimies ar savējiem!  Sapņi un gribasspēks tos realizēt, neatlaidība un drosme, ģimene, spēks un, kā jau autosportam pienākas- neviltotas emocijas! Pēc abiem filmas seansiem, būs iespēja satikties un aprunāties ar filmas producentu un operatoru Kasparu Braķi!     2016.03.07. 18:19, Ropažu novada mājaslapa


Koris "Ropaži" un vieskolektīvi priecēs jūs koncertā "Tavas saknes Tavā zemē"

Koris "Ropaži" visus mīļi aicina uz krāsainu, jautru un dzirkstošu pavasara koncertu "Tavas saknes Tavā zemē". 19. martā 18.00, Ropažu Kultūras un izglītības centrā!Koncertā ar skanīgu dziedājumu jūs priecēs:  jauktais koris "Garkalne", jauktais koris "Rīdzene", jauktais koris "Senrīga" un ‌jauktais koris "Mālpils", ‌arī deju kolektīvs "Sidgunda", ‌Mālpils vokālais ansamblis "Buona parte" un  ‌Ropažu vīru ansamblis "Karma" un jauktais koris "Ropaži"!  ‌Interesants un jauks vakars garantēts! Tiekamies jau nākam sestdien! ‌INFO: 27134698 2016.03.07. 14:24, Ropažu novada mājaslapa


Šo piektdien, 19:00 latviešu multimākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstādes prezentācijas pasākums

Izstādes prezentācija un tikšanās ar mākslinieku notiks 11. martā 19:00, Ropažu Kultūras centra Mazajā zālē.. Mākslinieks prezentēs ne tikai savas krāšņās gleznas, bet arī izdotās grāmatas un cita žanra mākslas darbus un priecēs apmeklētājus ar savu dzirkstošo humoru. Izstāde apskatāma katru darba dienu no 10:00-18:00 un pasākumu laikā.  2016.03.05. 12:49, Ropažu novada mājaslapa


Izsludina publisko apspriešanu par Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izveidošanu Ropažu novada Muceniekos

Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 25.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”, kas nosaka gadījumus un kārtību, kādā rīkojamas publiskās apspriešanas, un Ropažu novada pašvaldībā saņemto 459 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju parakstīto iesniegumu par publiskās apspriešanas rīkošanu par Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izveidošanu Ropažu novada Muceniekos, Ropažu novada dome 23.02.2016. sēdē nolēma: 2016.03.05. 10:38, Ropažu novada mājaslapa


LATVIJU APCEĻOS IZRĀDE “DIENESTA ROMĀNS”, Ropažos to varēs skatīt 13.martā 17:00 Ropažu Kultūras centrā

Un nekas nemainās šai pasaulē: cilvēks vienmēr alkst mīlestības... 13.martā 17:00, Ropažu kultūras centrā viesosies liriska komēdija “Dienesta romāns”, kas tapusi pēc padomju laika lugas “Darba kolēģi” motīviem. Izrādi iestudē režisors Kārlis Anitens, tajā darbosies aktieri Vita Vārpiņa, Zane Burnicka, Anna Šteina, Aina Poiša un "Ugunsgrēka" Dāvida atveidotājs Madars Zvagulis. Izrādē piedalās arī Latvijas Kultūras koledžas muzikālo izrāžu izpildītāju specialitātes studenti Katrīna Griga, Linda Maseļune, Kaspars Ulmanis, Aleksis Budevičs un bijusī Ropažu Vidusskolas skolniece Elizabete Skudiķe. 2016.03.04. 16:48, Ropažu novada mājaslapa


UZMANĪBU! Teātra izrādes “Galma gleznotājs” norises vieta tiek PĀRCELTA!!!

Tehnisku iemeslu dēļ Siguldas Tautas teātra izrāde "Galma gleznotājs", 12.martā 18:00, pārcelta no Zaķumuižas kultūras nama uz Ropažu Kultūras centru. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Ieeja izrādē: BEZ MAKSAS  Info: 27134698„Ņēmos sacerēt romantisku pārpratumu spēli – „brīvi” saistītu ar Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga galmā. Likās patīkami padarboties ap šo fantastiski daudzpusīgo un diezgan noslēpumaino renesanses meistaru".                                                    Anšlavs Eglītis 2016.03.04. 15:07, Ropažu novada mājaslapa


Traktortehnikas un tās piekabju apskates 2016.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 2016.03.04. 13:27, Ropažu novada mājaslapa


Aicina pieteikties Advokatūras dienu bezmaksas konsultācijai sasāpējušu ģimenes jautājumu risināšanai

Atzīmējot Latvijas advokatūras 95 gadu jubileju, no 14. līdz 18. martam 130 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad. 2016.03.04. 13:09, Ropažu novada mājaslapa


Uzslavē labu servisu!

Marts pasludināts par Laba servisa mēnesi! Arī mēs, Ropažu novada pašvaldība, tiecamies uz to, lai ikviens mūsu darbinieks apmeklētājiem sniegtu pēc iespējas pretimnākošāku, izpalīdzīgāku un atsaucīgāku attieksmi. 2016.03.04. 11:52, Ropažu novada mājaslapa


Ropažu vidusskolas direktors: Ar savu darbu atstājam pēdas pasaules mērogā

Uzņemt savā skolā trešā ziemas ekoskolu foruma dalībniekus nav tikai gods, bet arī atbildība. Es to sauktu par skolas zīmolu, jo darām darbu, kas atstāj pēdas gan valsts, gan Eiropas un, es sacītu, pat visas pasaules mērogā, portālam "Apriņķis.lv" sacīja Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks.  2016.03.03. 22:26, Ropažu novada mājaslapa


Konkurss “Šodien laukos” – iespēja iegūt lieliskas balvas!

Akcijas ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem būs iespēja sekot līdzi aktuālām, interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiks izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar trim nozarēm – lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību. 2016.03.03. 21:53, Ropažu novada mājaslapa


Austrijas skaistums, pieredze un stimuls trenēties, mācīties un gūt panākumus

24. februārī ap 18.00 daļa no mūsu foršās komandas un trenerīte devāmies uz sacensībām Austrijā. Ceļš mūs veda cauri Latvijai, Lietuvai, Polijai, Vācijai un 25. februāra vakarā ieradāmies Austrijā. Sajutāmies kā pasakā - kalni, kalni, kalni. Brīžiem likās, ka tā ir skaista glezna. Bijām patīkami saguruši, satraukuma pilni. 26. februārī, kad bijām izgulējušies un paēduši, braucām uz trasi. Trasi no lejas līdz augšai izstaigājām vairākas reizes. Iepazināmies ar trasi, un tad sekoja pirmais treniņbrauciens no dāmu pakājes starta vietas. Pirmajā braucienā satraukums bija mazāks kā Siguldas trasē, kas pamazām rimās apgūstot Īglsas trasi. Pēc treniņiem neiztikām arī bez brīvā laika pavadīšanas, izbaudot Alpu kalnu un kalnu ciematiņu  skatus un tās dzīvi.  2016.03.03. 21:43, Ropažu novada mājaslapa


1. vieta LJF sacensībās paralimpiskajā iejādē

2016.gada 13.februārī notika LJF klasifikācijas sacensības paralimpiskajā iejādē.   2016.03.03. 21:20, Ropažu novada mājaslapa


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielkangari”, Kangaros, Ropažu novadā lokālplānojumu

2016.gada 17.martā pulksten 17.00 Ropažu novada domes sēžu zālē 2.stāvā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Lielkangari” lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi. 2016.03.02. 23:14, Ropažu novada mājaslapa


Jau šo piektdien, 4.martā Kristapa Rasima muzikālais monologs PERSONĪBAS DALĪŠANĀS

Kristaps Rasims šova “Personības dalīšanās” Latvijas tūri atklās Ropažos!Lieliskais aktieris, Ropažu novadnieks, TV šova „Izklausies redzēts!” uzvarētājs un iemīļotais “Ugunsgrēka” Jezups! Kristaps Rasims martā dosies tūrē pa Latvijas pilsētām, lai skatītājus iepazīstinātu ar savu jauno muzikālo monologu „Personības dalīšanās” un kā tūres sākumpunktu izvēlējies tieši Ropažus, 4.marts 19:00, Ropažu Kultūras centrs!   2016.03.02. 19:07, Ropažu novada mājaslapa


Ropažu novada vārds izskan Liepājā: jauno izpildītāju vokālistu konkursā "Pērļu lietus"

Sestdien, 27. februārī, Liepājā notika jauno izpildītāju vokālistu konkurss "Pērļu lietus" un Ropažu novadu tur pārstāvēja divas solistes Ieva Indriksone un Keita Gailīte no ansambļiem "Cīrulītis" un "Saules Zaķi".  2016.03.01. 16:08, Ropažu novada mājaslapa


“Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ierosinātājs - akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” Paredzētā darbība - Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums. Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī. 2016.02.29. 23:20, Ropažu novada mājaslapa


Zolītes 2.posms - uz goda pjedestāla divi Ropažu novada zolmaņi!

Svētdien, 28.februārī, tika izspēlētas Ropažu novada 2016. gada čempionāta zolītes spēlē 2.posma sacensības. Piedalījās 19 zolītes spēlētāji. Interesanti, ka uz goda pjedestāla šoreiz bija 3 Jāņi.  Žēl, ka tas nebija jūnija mēnesis - būtu laba dāvana. 2016.02.29. 23:00, Ropažu novada mājaslapa


Aicina iedzīvotājus paust viedokli par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuižā, turpmāko izmantošanu

Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aizpildīt anketu un paust savu viedokli par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuižā turpmāko izmantošanu. Šodien Moderu māja stāv tukša. Tās uzturēšanai un renovācijai ir nepieciešami ievērojami finanšu resursi, kādi pašvaldības rīcībā šobrīd nav, tādēļ Ropažu novada dome 29.07.2015 nolēma šo ēku nodot atsavināšanai. Izsole notika 05.01.2016 un beidzās bez rezultātiem, jo neviens pretendents nebija pieteicies. 2016.02.29. 16:22, Ropažu novada mājaslapa


Skolas piederumu komplektu izdale

Sociālais dienests ar 2016. gada 29. februāri uzsāk izsniegt skolas piederumu komplektus „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” (programmas nr. „CCI Nr. 2014LVFMOP001”) ietvaros. Skolas piederumu komplekti pienākas tikai trūcīgām vai krīzes situācijā esošām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, balstoties uz sociālā dienesta izsniegtajām izziņām vai lēmuma pamata. 2015. gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs saņemt līdz pat 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. 2016.02.29. 10:13, Ropažu novada mājaslapa


Šodien - One day more for Volleyball – arī Ropažu novadā! Dalies un piedalies!

29.februāris – datums, kuru piedzīvojam reizi četros gados, ir diena, kurā Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) kopā ar visu Eiropas volejbola saimi, darbosies iesaistot visus sporta draugus volejbola jaunā papildus aktivitātē #OneDayMore4Volleyball “Mūsu kampaņas mērķis ir vienot visu Eiropu pozitīvā sporta aktivitātē, apvienot jauniešus, amatierus, profesionāļus, seniorus – dažādu dzīves ceļu gājumu volejbola draugus draudzības un godīgas spēles piestrāvotā notikumā,” stāsta CEV prezidents Aleksands Boričičš. 2016.02.26. 10:43, Ropažu novada mājaslapa


Šodien Ropažos sākas Latvijas Ekoskolu Ziemas forums! Saņemts Valsts prezidenta apsveikums

Ropažu vidusskolas Ekopadomes dalībnieki – skolēni bija uzaicinājuši Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni atklāt Latvijas Ekoskolu Ziemas forumu, jo tieši no Raimonda Vējoņa kā toreizējā Vides un reģionālās attīstības ministra rokām Ropažu vidusskola saņēma savu pirmo Ekoskolu kustības augstāko novērtējumu – Zaļo karogu. Šodien Ropažu vidusskola saņēmusi Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu sakarā ar konferences atklāšanu un norisi.  2016.02.26. 09:56, Ropažu novada mājaslapa


Uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana bērniem

Uztura bagātinātāji bērniem farmaceita skatījumā – cik droši un pieejami? Vitamīnu un minerālvielu loma bērnu vecumā. Ca un D vitamīnu vielmaiņa bērniem. Probiotikas bērniem. 12. martā no 10:00 līdz 15:00 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Vienības gatvē 45, Rīgā notiks seminārs vecākiem “Uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana bērniem”. Pieteikšanās - pa tālruni 27597546 vai e-pastā: vinnijapukaskola@gmail.com. Dalība – bez maksas. 2016.02.25. 17:34, Ropažu novada mājaslapa


Ar autobusu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā!

Multifunkcionālais centrs ‘’Silakrogs’’ aicina vecākus pieteikt bērnus no 1. – 4. klasei, izglītojošai ekskursijai. 2016.02.25. 16:58, Ropažu novada mājaslapa


ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļa aicina uz semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu “ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām”. Seminārs notiks 2016. gada 4. martā, Dārza ielā 2a, Siguldā no pulksten 11:00 līdz 14:30. 2016.02.25. 16:42, Ropažu novada mājaslapa


Notikušas Pierīgas novadu sacensības galda tenisā

Svētdien, 21. februārī, Pierīgas novadu galda tenisa komandas (3 vīrieši un 1 sieviete) Stopiņu sporta kompleksa zālē mērojās spēkiem, dzenājot mazo, balto galda tenisa bumbiņu. Kopā startēja 7 komandas un visas, kā vienmēr Pierīgā, bija ļoti augsta līmeņa. 2016.02.25. 12:51, Ropažu novada mājaslapa


Tas būs augstāk par zemi!

Tikai retais nebūs pamanījis informāciju par daudzajiem iniciatīvu projektiem, kuri novadā tiek realizēti ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu, projekta “Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” ietvaros. Ropažu Ev.Lut.draudzē viens no sen gaidītiem, bet līdz šim nerealizētiem projektiem ir bijis skatu laukuma izveide Ropažu baznīcas tornī – iespēja paskatīties uz Ropažiem no augšas. Vecākie Ropažu iedzīvotāji noteikti atceras 1982. gadu, kad pēc kolhoza “Ropaži” pasūtījuma Ļeņingradā tika uzsākta “клуб колхоза Ропажи” (latv.val.-kolhoza “Ropaži” klubs) projektēšanas darbi. Tieši tornis, kurš otrā pasaules kara laikā tika saspridzināts bija pirmais, kuru arhitekti sāka rasēt, lai toreizējo baznīcas drupu vietā taptu kultūras nams. Sākoties pārmaiņu laikiem draudze atguva baznīcu īpašumā, taču vienmēr bija vairāk citu neatliekamu vajadzību – tad tecēja jumts, tad vajadzēja mainīt logus un skatu laukums palika uz vēlāku laiku. Ļoti, ļoti gribējās parādīt arī citiem šo skatu no augšas.  2016.02.23. 10:03, Ropažu novada mājaslapa


Sociālie darbinieki cels savu kvalifikāciju

Ropažu novada Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001, kura ietvaros ir iespējama sociālā darba speciālistu apmācība un supervīzija. Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībā nodarbināto sociālo darbinieku profesionalitāti. 2016.02.22. 18:57, Ropažu novada mājaslapa


Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā  pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. 2016.02.22. 18:54, Ropažu novada mājaslapa


3. vieta Ropažu novadam Pierīgas novadu sacensībās dambretē

Sestdien, 20. februārī, Ropažu novada dambretisti devās uz Salaspils Sporta kompleksu, kurā tika organizētas Pierīgas novadu sacensības komandām dambretē. Mūsu novadu pārstāvēja dambretes zvaigznes Guntis Valners (Pasaules kausa ieguvējs 2015. gadā 100 lauciņu dambretē. Antra Valnere – Latvijas 2016. gada čempione 64 lauciņu dambretē un bronzas medaļas ieguvēja 2016. gadā Regīna Piroņena  (saskaņā ar Nolikumu 1 spēlētāju drīkstam pieaicināt “leģionāru”’,   tā Regīna par mums startē jau 2. gadu) un ceturtais mūsu komandas dalībnieks  - Roberts Eglītis. 2016.02.22. 18:47, Ropažu novada mājaslapa


22. Baltijas karatē čempionāts Paņevežā

20.februārī  Paņevežā, Lietuvā, norisinājās 22. Baltijas karatē čempionāts "OPEN XXII BALTIC SHOTOKAN KARATE CHAMPIONSHIP". 2016.02.22. 18:16, Ropažu novada mājaslapa


Latviešu valodas mācības

Atsaucoties uz iedzīvotāju interesi par Latviešu valodas apmācībām Multifunkcionālajā centrā ‘’Silakrogs’’, aicinām iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus par mācību norises dienu un laiku līdz 4. martam klātienē vai elektroniski austra.bizkovska@ropazi.lv 2016.02.18. 17:39, Ropažu novada mājaslapa


Literārais vakars Silakroga multifunkcionālajā centrā

18.februārī plkst. 18:40 multifunkcionālajā centrā „Silakrogs” par jaunāko latviešu un ārzemju daiļliteratūru stāstīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece Liega Piešiņa. 2016.02.18. 17:34, Ropažu novada mājaslapa


Gada mīļākā un romantiskākā diena - Valentīndiena!

Visu Mīlētāju jeb Svētā Valentīndiena tā ir diena, kad cilvēki viens otram saka mīļus vārdus, dāvina ziedus,  raksta apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi. 12.februārī arī VSAC "Vidzeme" filiālē "Ropaži" notika pasākums,  kas bija veltīts Valentīndienai un pasākuma nosaukums bija "Mīlestības diena vai Valentīndienas karnevāls".  2016.02.18. 11:04, Ropažu novada mājaslapa


Meteņu svinības Kākciemā

Šogad Meteņdienas svētki Ropažu novadā ar jautrām izdarībām tika svinēti Kākciemā, 6. februārī. Meteņdienas svinības rīkoja Ropažu novada multifunkcionālie centri sadarbībā ar Ropažu Kultūras un izglītības centru. Ikviens Meteņu svētku dalībnieks varēja piedalīties jautrās stafetēs un aktivitātēs: bija jātaisa pikas (gan ne no sniega, bet avīzēm) un, rādot precizitāti, tās jāmet grozā, bija jāveļ sniega bumba, kuras vietā tika izmantota muca, lai kāposti augtu raženi. Bija jādemonstrē veiklība un ātrums, lecot maisos un stumjot ķerru. Un kur nu bez lielīšanās, - Meteņos drīkst un vajag lielīties, turklāt pēc iespējas vairāk! 2016.02.18. 10:56, Ropažu novada mājaslapa


PII “Annele” paziņojums bērnu vecākiem!

PII “Annele” brīdina - neievietojiet publiskajos tīklos bērnudārza bildes, kurās redzami citi grupas bērni!  2016.02.18. 09:17, Ropažu novada mājaslapa


Sigulda Open 2016 – 12 godalgotas vietas

14.februārī  Siguldā, norisinājās 3. Bērnu karatē čempionāts "SIGULDA OPEN 2016", ko rīkoja "Vidzemes Karatē klubs” sadarbībā ar Latvijas Karatē Asociāciju. Turnīrā piedalījās 250 sportisti no Latvijas Karatē Asociācijas klubiem. 2016.02.17. 16:59, Ropažu novada mājaslapa


Kaulu blīvuma pārbaude atcelta!

Kaulu blīvuma pārbaude 23.februārī plkst. 14:00 Multifunkcionālajā centrā „Tumšupe” nenotiks, atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 2016.02.17. 16:05, Ropažu novada mājaslapa


Tikšanās ar iedzīvotājiem par ēkas Skolas iela 1, Zaķumuižā, turpmāko izmantošanu

23. februārī pulksten 18:00 Zaķumuižas klubā notiks Ropažu novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Zaķumuiža, turpmāko izmantošanu. 2016.02.17. 14:29, Ropažu novada mājaslapa


Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. 2016.02.17. 12:05, Ropažu novada mājaslapa


18.novembris

  Latvijas 97. dzimšanas dienai Silakrogā tika izveidota Latvijas kontūra ar sirdi vidū. 18.novembra vakarā tika iedegtas svecītes. 2015.11.26. 19:57, CitsSilakrogs


Jaunieši sajūsmināti par Nila Jansona viesošanos Silakrogā

2015. gada 17. aprīļa vakars Silakrogā izvērtās jauniešiem kā gaidīšanas svētki. Jaunieši no Silakroga, Zaķumuižas, Ropažiem un pat no Jelgavas puses pulcējās pie Silakroga multifunkcionālā centra agrāk kā ierasts, lai sagaidītu ciemos skrituļotāju, Nilu Jansonu. Nils Jansons tika aicināts viesos Silakrogā, jo jauniešu sarunu cikla “Uzdrīksties” pirmajā pasākumā jaunieši aptaujas veidlapā, kā vienu no nākamajiem […] 2015.04.24. 14:39, CitsSilakrogsTwitter īsziņas


Plus

Silakrogs.lv ir privāti veidots un uzturēts interneta resurss par ciemu Silakrogs Ropažu novadā. Mājaslapas mērķis ir iepazīstināt ar Silakroga vēsturi un tagadni, iespēju robežās informēt par aktualitātēm ciemā, kā arī veidot dialogu starp ciema iedzīvotājiem. Mājaslapa nav veidota politisko, reliģisko vai kādu citu jocīgo interešu grupu viedokļu paušanai vai popularizēšanai. Visa silakrogs.lv publicētā informācija ir oriģinālsatura vai arī tiek publicēta ar atsaucēm uz oriģinālautoriem (izņemot sludinājumus, par kuru saturu atbild to autori). Jebkuras mājaslapā publicētās informācijas pārpublicēšana, daļēja vai pilnīga izmantošana ir atļauta bez maksas vai saskaņošanas, ja tiek norādīta atsauce uz silakrogs.lv.

Neskaidrību, komentāru, papildinājumu, ierosinājumu un visos citos jautājumos vērsties rakstiski uz e-pastu info@silakrogs.lv.